BestHair Shop OÜ (edaspidi BestHair Shop) pakub oma juriidilistest isikutest koostööpartneritele ning iluteeninduskoolide õpilastele võimalust soetada tooteid professionaalseks kasutamiseks ja tegeleda toodete edasimüügiga ilusalongi klientidele, lähtudes valdkonnas kehtivast heade kaubandustavade põhimõtetest.

Juriidilisest isikust klientidele, kelleks võib olla OÜ, FIE ettevõtluskonto omanik (edaspidi Äriklient/Ärikliendid) ja ka iluteeninduse õpilastele kehtivad BestHair Shop toodete müügi puhul järgnevad müügitingimused:

1. Ärikliendi müügitingimuste ulatus ja kehtivus

 

1.1.     Käesolevad Ärikliendi müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad BestHair Shop ja Äriklientide ning ka BestHair Shop ja iluteeninduse õpilaste vahel BestHair Shop kaupade (edaspidi Toode/Tooted) ostmisel ning sätestavad Ärikliendi või iluteeninduse õpilaste ja BestHair Shop vahelise lepingulise suhte eeldused ja tingimused, sealhulgas, kuid mitte ainult, Ärikliendiks saamise korra.

 

1.2.     Müügitingimused on siduvad kõigile Äriklientidele ja iluteeninduskoolide õpilastele.

 

1.3.    BestHair Shop jätab endale õiguse teha muudatusi Müügitingimustes ja Toodete müügihindades ning nimetatud muudatusi kajastatakse BestHair Shop veebilehel www.besthair.ee

 

1.4.     BestHair Shop ja Äriklientide vaheliste ostu-müügi- ja muude kirjalike lepingutega määratlemata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

 

 

 

2. Ärikliendiks registreerimine

2.1. Ärikliendiks registreerimine toimub osaühingu või FIE või LHV ettevõtluskonto omaniku allkirjaõigusliku esindaja avalduse alusel BestHair Shop  veebilehel või kaupluses kohapeal ning registreerimise peamiseks eelduseks on viide osaühingu või FIE omaniku tegevusele iluteenindusvaldkonnas.

 

2.2. Peale avalduse esitamist registreeritakse konto 1-2 tööpäeva jooksul ja selle kohta saadetakse kliendile eraldi kinnitusmeil. Enne kinnitusmeili saamist ei ole ärikliendi kontoga võimalik ärikliendi keskkonda sisse logida ega veebilehelt, sh füüsilisest kauplustest Tooteid Ärikliendi müügihindadega osta.

 

2.3. Juhul, kui äriregistris ei kajastu seotus iluteenindusvaldkonnaga, on BestHair Shop õigus enne Ärikliendi õiguste andmist küsida täiendavat infot osaühingu või FIE ettevõtluskonto omaniku äritegevuse kohta.

 

 

3. Ärikliendina ostlemine ja isiku tuvastamine

3.1 Äriklient (sh iluteeninduskoolide õpilased) peab Too(de)te ostu sooritamisel esitama BestHair Shop kauplustes isikut tõendava dokumendi, et BestHair Shop klienditeenindaja saaks isiku tuvastada ning vastava BestHair Shop Ärikliendi konto alt ostu vormistada.

 

3.2. Dokumendi mitteesitamisel on BestHair Shop klienditeenindajatel keelatud Ärikliendile mõeldud hinnaga Tooteid müüa.

 

3.3 . BestHair Shop ilukaubamaja  kauplused on suunatud ostlemiseks nii jae- kui ka Äriklientidele ja seetõttu on toodetel märgitud ainult jaehinnad. Ärikliendi soodustused rakenduvad Toodete ostu sooritamisel Ärikliendi isikut tõendava dokumendi olemasolul BestHair Shop kaupluse kassas.

 

3.4. Ärikliendi hinnad on kättesaadavad ja nähtavad üksnes BestHair Shop veebilehel  sisselogitud  Äriklientidele. Ärikliendi hindade avalikustamine või nende edastamine kolmandatele isikutele on keelatud.

 

3.5. Juhul, kui Äriklient sooritab oste koos kolmanda isikuga, ei ole BestHair Shop klienditeenindajatel lubatud avalikustada Ärikliendile kehtivaid Toodete hindu. Sellisel juhul teavitab BestHair Shop klienditeenindaja diskreetselt Äriklienti temale kehtivatest hindadest.

 

 

4 Esindussalongid ja edasimüüjad

4.1. BestHair Shop pakub Ärikliendile võimalust saada populaarsete BestHair Shop poolt maaletoodavate  brändide / Toodete esindussalongiks või edasimüüjaks.

 

4.2. Edasimüügiga on lubatud tegeleda vaid Ärikliendil, kes on sõlminud BestHair Shop vastava edasimüügilepingu, milles on kokku lepitud Toodete edasimüügi reeglid ning tingimused.

 

4.3. Toodete edasimüügi korral vastutab jaekliendi ees kogu ulatuses edasimüüja.

 

4.4. Tulenevalt BestHair Shop lepingulistest kohustustest maaletoojate ees, ei ole lubatud Toodete edasimüük sotsiaalmeedia kanalites, kui selles ei ole edasimüügilepingus eraldi kokku lepitud.

 

4.5. Juhul, kui Äriklient tegeleb BestHair Shop’st ostetud Toodete edasimüügiga ilma vastavasisulise  lepinguta, on BestHair Shop’l õigus sulgeda Ärikliendi konto.

 

4.6. Ärikliendile, kes on Toodete edasimüüja või omab esindussalongi pakub BestHair Shop motivatsioonipaketti, mis toetab iluteenindaja tööd ning sisaldab järgnevat:

  4.6.1. Toodete stardikomplekti soodustused;

  4.6.2. hinnasoodustused vastavalt tasemetele;

  4.6.3. jooksvad kuupakkumised ja sooduskampaaniad;

  4.6.4. personaalne BestHair Shop müügiesindaja;

  4.6.5. tasuta esindatava Toote brändi värvi- ja tootekoolitused;

  4.6.6. soovi korral Toote brändiriiuli kasutus.

 

4.7. Täpsemat infot Toodete edasimüügi ja esindussalongi osas saab e-posti aadressilt: info@besthair.ee

 

5. Iluteeninduskoolide õpilased

 

5.1. BestHair Shop toetab iluteenindajate haridust võimaldades iluteeninduskoolide õpilastel osta Tooteid Ärikliendihindadega nii BestHair Shop veebilehel kui  ka esinduskauplustes.

 

5.2. Ärikliendi hindadega ostlemiseks  peab õpilane olema vastavate õppeasutuste poolt BestHair Shop saadetud iluteeninduse õpilaste nimekirjas.

 

5.3. Iluteeninduskooli õpilasele loob BestHair Shop esitatud andmete põhjal personaalse Ärikliendi konto. Konto on muutunud aktiivseks peale vastavasisulise kinnitusmeili saamist.

 

5.4. Iluteeninduse õpilase nime puudumisel kooli poolt saadetud nimekirjas, võib BestHair Shop keelduda Toodete müümisest Ärikliendi hinnakirjade alusel.